سیم، تبدیل و رابط برق (7)

سیم رابط و محافظ فیلیپس (Philips Surge Protector) مدل SPN4085B یک ابزار چند کاره است، هم کمبود پریز برق را رفع می‌نماید هم از تجهیزات شما در مقابل نوسانات برق محافظت مینماید.

19 آذر 1396

سیم رابط و محافظ فیلیپس (Philips Surge Protector) مدل SPN5044B یک سیستم حفاظت همه جانبه را در اختیار شما قرار می‌دهد، علاوه بر این با پشتیبانی از 4 دستگاه نیاز شما به تهیه چند ابزار مختلف را رفع می‌نماید.

19 آذر 1396

استفاده از یک محافظ برق آن هم با این نوسانات غیر قابل پیش‌بینی برق اجتناب ناپذیر است، همچنین ممکن است با وجود چندین دستگاه الکترونیکی مختلف در کنار رایانه‌تان نیاز به پریز اضافه داشته باشید. سیم رابط و محافظ سوینتک (Soyntec Surge Protector) مدل Powem 600 برای...

16 آذر 1396

سیم رابط و محافظ فیلیپس (Philips Surge Protector) مدل SPN5085B تهیه شده تا نیازهای شما را برآورده سازد، علاوه بر اینکه دیگر کمبود پریز نخواهید داشت از امکانات کامل برای حفاظت از تجهیزات شما در مقابل نوسانات و نویز ناشی از رعد و برق، برخوردار است.

16 آذر 1396

با وجود این همه دستگاه الکترونیکی در منزل که هر کدام نیازمند یک پریز برق هستند و نیز نوسانات برق که خطری همیشگی برای این تجهیزات الکترونیک به شمار می‌روند شما به ابزاری احتیاج دارید تا خیال شما را از هر دو جهت آسوده گرداند. سیم رابط و محافظ سوینتک (Soyntec)...

16 آذر 1396

با وجود دستگاه‌های الکترونیکی مختلف در خانه که هر یک از آن‌ها نیاز به یک پریز برق دارند، همچنین نوسانات ناگهانی برق که همواره خطر بزرگی برای این لوازم الکترونیک به شمار می‌روند، شما به ابزاری احتیاج دارید تا خیال شما را از هر دو جهت آسوده گرداند....

8 آذر 1396

با این همه دستگاه الکترونیکی در خانه که هر کدام از آن‌ها نیاز به یک پریز برق دارند و نیز نوسانات ناگهانی برق که خطری همیشگی برای این لوازم الکترونیک به شمار می‌روند، شما به ابزاری نیاز دارید تا خیال شما را از هر دو جهت آسوده نماید. سیم رابط و محافظ...

8 آذر 1396