برآورد حداقل و حداکثر متراژ مورد نیاز در بازار ساخت وساز

به گزارش کالارنا، اگرچه مقدار تقاضا با فاکتور ازدواج های سالانه، نسبت به ابتدای دهه 90، بیش از 30 درصد کاهش پیدا کرده، اما به دلیل سهم قابل توجه تقاضای ناشی از طلاق و همچنین رشد محسوس خانوارهای تک نفره، هنوز ظرفیت برای ساخت وسازهای مسکونی در شهرها وجود دارد.

برآورد حداقل و حداکثر متراژ مورد نیاز در بازار ساخت وساز

به گزارش گروه اقتصادی خبرنگاران، مختصات تقاضای مسکن در سال 1400، دو جزء اصلی دارد که اگر سرمایه گذاران ساختمانی، پروژه های تازه را با آن تطبیق دهند، شدت رکود موجود برای این گروه از سازنده ها تا حدودی تعدیل می شود. بررسی ها درباره آخرین شرایط شکل گیری تقاضای تازه ناشی از ازدواج و طلاق در تهران و کشور نشان می دهد اگرچه مقدار تقاضا با فاکتور ازدواج های سالانه، نسبت به ابتدای دهه 90، بیش از 30 درصد کاهش پیدا کرده، اما به دلیل سهم قابل توجه تقاضای ناشی از طلاق و همچنین رشد محسوس خانوارهای تک نفره، هنوز ظرفیت برای ساخت وسازهای مسکونی در شهرها وجود دارد. اما ورود ناآگاهانه به این بازار -مطابق الگوی قبل- نمی تواند خروج پیروز را تضمین کند. بسازوبفروش ها لازم است به حداقل تیراژ و حداکثر متراژ مورد نیاز برای دست کم یک سال پیش رو توجه کنند. این دو شاخص برای تهران و کل کشور برآورد شده است. نکته کلیدی، سهم خانوارهای تک نفره و دونفره در بازار تقاضا و همچنین وزن آپارتمان های کوچک متراژ در معاملات مسکن است.

برآورد حداقل تیراژ و حداکثر متراژ مورد نیاز در بازار مسکن با توجه به تغییرات مختصات جمعیتی، منوی 1400 سرمایه گذاری ساختمانی در تهران و کشور را پیش روی سازنده ها قرار می دهد. برآوردها از حداقل تیراژ و حداکثر متراژ مورد نیاز واحدهای مسکونی در عرضه تازه مسکن به بازار تقاضا با توجه به تغییرات مختصات جمعیتی نشان می دهد آن دسته از سازنده هایی که در سال 1400 قصد ورود به بازار ساخت وساز دارند باید ویژگی های واحدهای مسکونی برنامه ریزی شده برای ساخت را با توجه به تغییرات پارامترهای جمعیتی طرح ریزی کرده و اجرایی کنند.

در واقع سازنده هایی که دست کم پس از 6 سال رکود پی در پی در بازار ساخت وساز، در سال 1400 قصد ورود به این بازار و شروع پروژه های تازه دارند لازم است با پلان به روز رسانی شده وارد بازار شده و اقدام به سرمایه گذاری و فعالیت کنند. به دلیل تغییرات قابل توجه در مختصات جمعیتی خانوارها لازم است ساخت وسازهای تازه با الگوی سازگار با جنس موجود تقاضا انجام شود. مختصات جمعیتی خانوارها که یکی از پارامترهای مهم در برآورد تعداد و مشخصات واحدهای مسکونی تازه است هم اکنون نسبت به ابتدای دهه 90 با تغییرات قابل توجهی همراه شده است، بنابراین سازنده هایی که بعد از 6 سال رکود ساختمانی از هم اکنون قصد بازگشت مجدد به بازار را دارند لازم است از این مختصات آگاهی داشته باشند تا بتوانند به این سوال مهم پاسخ دهند که در قالب سرمایه گذاری های تازه خود در این عرصه باید چقدر و چگونه ساخت وساز کنند؟

همواره مختصات جمعیتی مهم همچون نرخ ازدواج، طلاق، حجم تقاضای انباشته شده در بازار مسکن که از سال های قبل تا به امروز در بازار بی پاسخ مانده و هم اکنون در بازار حضور دارد، تغییرات مربوط به سن ازدواج، تغییرات نرخ خانوارهای تک نفره، تغییرات بعد خانوار و ... به نام عوامل مهم و اثرگذار در مقدار و چگونگی سرمایه گذاری های ساختمانی از بابت حداقل متراژ واحدها و حداکثر مساحت مورد نیاز برای واحدهای مسکونی تاثیر داشته است.

تغییر در هر کدام از این پارامترها و المان ها می تواند شرایط تقاضا و کیفیت و کمیت آن را در بازار مسکن تحت تاثیر قرار دهد و لازم است سازنده ها با آگاهی و توجه کامل به این مقولات اقدام به شروع پروژه های تازه ساختمانی (واحدهای مسکونی) کنند.

در شرایط فعلی کاهش آمار ازدواج، افزایش تعداد خانوارهای تک نفره تحت تاثیر افزایش نرخ طلاق، بالا رفتن سن ازدواج و رواج زندگی مجردی و همچنین فرایند رو به رشد جمعیت کهنسالان نیازهای تازهی را در بازار مسکن پدید آورده است. یافته ها براساس آمارهای مربوط به سال های 98 و 99 از جزئیات متغیرهای اثرگذار در این زمینه نشان می دهد شرایط نرخ ازدواج به نام تقاضای تازه مسکن برای خانوارهای دونفره در کشور، باکاهش 37 درصدی طی 8 سال گذشته روبه رو شده است. آمار ازدواج از 792 هزار فقره در سال92 به حدود 500هزار فقره در سال گذشته در کشور رسیده است. این در حالی است که تقاضای تازه برای مسکن تک نفره ناشی از افزایش 4 درصدی مقدار طلاق طی 8 سال گذشته در کشور یکی از موضوعاتی است که درخصوص متراژ و تیراژ ساخت وسازهای تازه باید مورد توجه سرمایه گذاران ساختمانی و سازنده ها قرار بگیرد. هم اکنون آمار سالانه طلاق حدود 175هزار فقره است. در تهران هم آمار ازدواج از حدود 60 هزار فقره در ابتدای دهه90 به نزدیک 40 هزار فقره رسیده است. این موضوع نشان دهنده کاهش حدود 34 درصدی نرخ ازدواج طی 8 سال گذشته است.در تهران هم اکنون آمار سالانه طلاق حدود 22هزار تا 25هزار فقره است. بررسی ها نشان می دهد، تقاضای انباشت در بازار خرید مسکن تهران صرفا از محل ازدواج ها (برآورد براساس رکود سنگین معاملات در سه سال گذشته) در مجموع حدود 50 تا 60 هزار خانوار است. بر این اساس، برآورد حداقل تیراژ مورد نیاز برای ساخت سالانه آپارتمان (با لحاظ متغیرهای بالا و لحاظ نرخ تخریب و مشارکت و همچنین حذف سالانه تقاضا ناشی از مرگ ومیر) در کشور بین 540 هزار تا 580 هزار واحد مسکونی تازه تخمین زده می شود. در تهران هم با توجه به این تغییرات مختصات جمعیتی، بین 85هزار تا 90 هزار واحد مسکونی تازه نیاز است. درخصوص متراژ واحدهای مسکونی مورد نیاز با توجه به تغییرات مختصات جمعیتی در دو سال گذشته، با لحاظ افزایش سهم خانوارهای تک نفره و دو نفره به 30 درصد کل خانوارها در کشور و 36 درصد کل خانوارها در تهران و همچنین سهم 42درصدی آپارتمان های 50 تا 80 مترمربع از معاملات خرید ملک در تهران، دست کم یک سوم خانه سازی ها لازم است در این بازه متراژی تعریف شود. همچنین لازم است با توجه به واقعیت های جمعیتی و تغییرات ایجاد شده در مختصات تقاضای مسکن، سرمایه گذاران ساختمانی به گونه ای برنامه ریزی کنند تا 15 تا 20درصد از کل ساخت وسازها برای خانوارهای تک نفره (فردها) تدارک دیده شود. برآوردها نشان می دهد مساحت این واحدها حداکثر باید 60مترمربع باشد. نتایج بررسی این تغییرات و همچنین ضرورت های تازه سرمایه گذاری در بازار مسکن در قالب ساخت وسازهای 1400 نشان می دهد سازنده ها باید یک طرح زوج و فرد برای پروژه های تازه خود در بازار ساخت وساز تعریف کرده و ملاک عمل قرار دهند. طرح زوج مختص طراحی، ساخت واجرای واحدهای مسکونی مختص خانوارهای دو نفره و بیشتر است که به مساحت بیشتری برای سکونت به لحاظ بیشتر بودن تعداد اعضای خانوار نیاز دارند. از سوی دیگر طرح فرد ساخت وساز های تازه، طرحی است که ضرورت های سرمایه گذاری ساختمانی در جهت افزایش تعداد خانوارهای تک نفره ناشی از تغییرات تازه مختصات جمعیتی را نشان می دهد. در واقع سازنده های مسکن باید قبل از اقدام برای تعریف پروژه های ساختمانی تازه الگوی سازگار با مختصات تازه جمعیت را پیش روی خود قرار داده و فعالیت های خود را در حوزه ساخت مسکن بر اساس این الگو برنامه ریزی و اجرا کنند. علاوه بر آمارهای مربوط به حجم تقاضای تازه و تقاضای انباشته شده در بازار مسکن ناشی از کاهش نرخ ازدواج، افزایش مقدار طلاق و در نتیجه افزایش تعداد خانوارهای تک نفره، تیراژ ساختمانی باید با نگاه به مقوله تخریب دو واحد در ازای ساخت 5 واحد در نظر گرفته شود. بررسی ها نشان می دهد به طور میانه ساخت هر 5 واحد مسکونی در ازای تخریب دو واحد انجام می شود. بنابراین اگر نیازهای تازه در بخش مسکن نشان دهنده نیاز به تامین و ساخت 5 واحد مسکونی است حتما باید برای ساخت 7 واحد برنامه ریزی شود چون به طور میانه در ازای ساخت هر 5 واحد تازه دو واحد قدیمی تخریب می شود. یعنی عملا در فرایند ساخت هر 5 واحد تازه، نیاز سه خانوار تازه به مسکن پاسخ داده می شود و دو واحد تازه ساز جایگزین دو واحد قدیمی سازی می شود که در جریان این ساخت وسازها تخریب و نوسازی شده اند.

منبع: دنیای اقتصاد

منبع: خبرگزاری دانشجو
انتشار: 22 تیر 1400 بروزرسانی: 22 تیر 1400 گردآورنده: kalarena.com شناسه مطلب: 1969

به "برآورد حداقل و حداکثر متراژ مورد نیاز در بازار ساخت وساز" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "برآورد حداقل و حداکثر متراژ مورد نیاز در بازار ساخت وساز"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید